Historien bag Nørre Snede Lokalråd

Nørre Snede Lokalråd blev stiftet den 24. september 2008. En gruppe borgere så at der var brug for et fælles talerør for Nørre Snedes borgere i forhold til den nye storkommune.

Lokalraad 1

Ikast-Brande kommune vedtog efterfølgende at de 4 "mellembyer" skulle have et lokalråd.

Lokalrådet i sin oprindelig form var tiltænkt at være et samarbejde mellem foreninger, organisationer og politiske partier. Lokalrådet kan være talerør for dig og dine medborgere, på samme måde som det er i dag.

Begyndelsen til byinvest ligger tilbage i 2009, hvor man i lokalrådet besluttet at nedsætte en gruppe til at kigge på et evt. projekt. Oprindelig var det tiltænkt at man skulle opkøbe, og enten renoverer eller nedrive gamle bygninger i 8766.

Lokalrådet var med til at starte byfornyelsesprocessen. Læs mere her.

Lokalrådet var herefter med til at følge byfornyelsesprojektet helt til døren.

Herefter har lokalrådet været med at at blandt andet været med til at flytte legepladsen, lokalrådet har også startet vores borgerdrevne byvedligholdelse.

I 2015/16 blev der igangsat en proces for at fornye Nørre Snede Lokalråd, det mundede ud i nye vedtæger og en ny måde at tænke valgprocedure på. Der blev afholdt valg, for alle borgere bosat i 8766 havde mulighed for at vælge hvem de gerne ville have i lokalrådet. Valget blev afholdt i sensommeren 2016. Læs mere her.

Efter valget var resultatet at 6 nye og en fra den gamle bestyrelse, skulle udgøre bestyrelsen i lokalrådet.

Du kan læse mere om lokalrådets arbejde under projekter.