Privatlivspolitik og GDPR

For at sikre en tryg oplevelse på noerresnede.dk kan du her finde information om, hvordan vi indsamler data, hvordan disse benyttes samt hvordan dine data bearbejdes.

Flyttilnørresnede 55

1. Vi er dataansvarlige - hvordan kan du kontakte os?

Nørre Snede Lokalråd
c/o Hans Jørgen Jensen
Skolegade 18
8766 Nørre Snede

T: 3024 8766
E: info@noerresnede.dk
CVR: 3477 2355

Ved at benytte noerresnede.dk accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personlige oplysninger.

2. Formålet og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

3. Kategori af personoplysninger

Virksomheden indsamler ikke personhenførbare oplysninger om dig, og vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger om dig fra tredjemand og opbevarer ikke informationer om betalingsmidler, fx kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

4. Modtagere eller kategori af modtagere

Virksomheden videregiver ingen personhenførbare oplysninger om dig.

5. Opbevaring af personoplysninger

Virksomheden opbevarer ingen personhenførbare oplysninger om dig.

6. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har altid mulighed for at få oplyst, om og, i givet fald, hvilke oplysninger som vi har registreret om dig, samt enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at modtage disse eller trække dit samtykke tilbage, skal du kontakte os på info@noerresnede.dk.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det i så fald først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan altid få tilrettet ukorrekte oplysninger.

7. Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesreglerne har en registreret en række rettigheder i forhold til virksomhedens behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

7.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.

7.2.Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

7.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

7.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

7.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

7.6. Ret til at transmittere

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

9. Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Virksomheden videregiver ingen personhenførbare oplysninger.

Læs mere