Sendt dit forslag meget snart.......

22. november 2022 kl. 12:01

•**Lav det sådan – max. 1 A4 side**

Sendt dit forslag meget snart.......

•Projektnavn

•Ide og beskrivelse

•Evt. tegning

•Budget og økonomi

•Ansvarlige personer

Sendes til [mail@ns-lokalraad.dk](mailto:mail@ns-lokalraad.dk) senest den 24. november.

Den 30. november kl. 19.00 afgøres det i Nørre Snede hallen, hvor forslagene bliver fremlagt, og alle fremmødte borgere fra og med 7. klasse stemmer om projekterne.

Det er kun forslagsstillerne, der er ansvarlig for gennemførelse. Deltager du alene i afstemning, er du ikke forpligtiget til at gennemføre et projekt.

På nuværende tidspunkt har vi fået forslag, og de går lige til grænsen. Vi har hørt der er flere på vej, og så mangler vi dit. Intet er afgjort, din stemme kan afgøre det.

Der er 150.000 kr. at fordele, og max. 50.000 kr. pr. projekt. Der skal gennemføres mindst 3 projekter.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Nørre Snede lokalråd

#nyhed