Referat

17. november 2021 kl. 19:57

Lokalrådsmøde den 3. november 2021 18.30 – 22.00 i Hallen

Referat

Deltager: Hans Jørgen Jensen, Mette Lyneborg. Gitte Solgaard, Karsten Jensen, Anne Marie Vidriksen og Britta Sørensen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden: Ok

2. Tjek og godkendelse af referat: Ok

3. Hærvejsbyen 2023 – Hans Jørgen gav referat fra projekt Hærvejsbyen det går fremad med projekterne, der har desuden været møde med Ikast-Brande kommune samt Visit Herning.

4. Kunstuge på Hærvejen: Det sættes på næste møde.

Hjemmesiden: Den kører fint, indtil videre ingen reklame på siden. Martin Rud får sidste betaling efter jul.

Bosætning: gruppen er i mål med velkomstpakken ca 1. dec.

Hjerteløber: Der holdes to kurser se annonce i Den Lille Avis – husk tilmelding

Ladestandereog delebiler: På næste møde.

Træer i Skovdalen: Der skal fældes og udtyndes træer, Lokalrådet ønsker et par stammer, Karsten Jensen tager kontakt til kommunen

Grønne poser: De er omdelt for denne gang.

Affaldsindsamling: Skal vi gå efter et Green Team. Mette tager kontakt til Gågruppen .

Økonomi: Kr. 49.950,00

Næste møde: 08.12.2021 i Hallen

Ref. Britta Sørensen

#nyhed