**Referat af Hærvejsbyens styregruppemøde den 10. januar 2023.**

17. januar 2023 kl. 14:13

**Deltagere: **Hans Jørgen Jensen, Michael Dam, Louise Dallager, Lone Belling, Britta Lund, Carsten Bennetsen, Finn Brostrup, Karl Viggo Plougstrup Petersen og Bjørn Kassøe Andersen.

**Referat af Hærvejsbyens styregruppemøde den 10. januar 2023.**

Referent: Mette Lyneborg

**- Generel orientering**

Hans Jørgen skriver ansøgningen til årets landsby 2023 som har deadline d.11/1.23 ved kommunen og LAG.

**- Hærvejstårnet**

Bjørn arbejder med en kommuneplanændring, Michael arbejder med totalentreprise. Det er en lang proces, og arbejdsgruppen har et godt og konstruktivt samarbejde med Nordeafonden og hærvejssekretariatet.

**- Grønne nabofællesskaber**

Viceborgmesteren har været på besøg før jul. Kommunens klima-, natur- og bæredygtighedsudvalg er interesseret i at lave grønne forums. Der blev også talt om at rejse vandspejlet neden for Kildebakken, hvilket der er penge til i kommunen. Strategimøde 26. jan. er planlagt for at aftale årshjulet for de grønne nabofællesskaber. Uge 17 er en verdensmålsuge, og der kommer til at foregå en masse spændende arrangementer. Der tales om målbare aktiviteter i forhold til at lave en evt. bæredygtighedsplan for byen. Det kan være elbiler, el standere, fjernvarme, at gå eller cykle fremfor at tage bil m.m. Bjørn nævner, at der mangler ressourcer til at finde disse data, da foreningen ikke har et sekretariat til at varetage dette.

**- Multibanen**

Der ligger 50.000 kr. fra borgerbudgettering version 1, som nu kan afregnes fra Lokalråd til Skolen. Og banen er nu færdiglavet.

**- Hærvejens aktivitetspark**

Der er modtaget 50.000 kr. fra borgerbudgettering version 2, 57.800 kr. fra friluftsliv, 125.000 kr. fra 4 by puljen. Der er søgt dispensation til at bygge disk banen og fodboldgolf på anlægget og afventer nu svar. Karl og Finn aftaler møde om hvordan finansieringen skal sammensættes.

**- Shelters**

Byggetilladelse er netop modtaget i dag (10.1.). Projektet er gået i gang og første spadestik er først i februar. På sociale medier søges søges der genbrugsfliser til shelterpladsen. Der har været afholdt møde med Huset Jylland om at etablere vand- og elinstallation, og der er aftalt, at lokalrådet betaler 2.000 kr. aconto for første år. Der er interesse fra Karl om at evt. D-afdelingen på skolen kan have opgaver på pladsen for et aftalt beløb. Ligeledes snakkes der om entreprenørskab med nogle af eleverne. Bjørn foreslår at tage kontakt til hærvejssekretariatet, så løsning af bookningsystem bliver strømlinet langs hærvejen. Evt. et system der linker direkte til et økonomisystem.

**- Driftsforeninger til at drive projekterne i daglig drift**

Der er drøftelser om at stifte en eller flere driftsforeninger til at drive projekterne i daglig drift med bestyrelsesansvarsforsikring for at undgå evt. personlige erstatningskrav i forbindelse med økonomiske beslutninger.

**- Bavnehøjalleen**

Kommunens jurist Nanna Høst Søgaard Møller er sat på sagen for at finde den endelige løsning med bygningen. Lokalt har vi ikke ressourcer til at starte en socialøkonomisk virksomhed op pga. de mange igangværende aktiviteter, men ser gerne en privat aktør, der får mulighed for at byde ind på en fornuftig salgspris fra kommunen.

**- Økosamfund**

Materialepriser og renteniveaue har nedsat tempoet på projektet.

**- Bålhytte i anlægget**

Afventer brugs- og byggetilladelse sammen med andre projekter omkring anlægget

**- Padelbane ved klubhuset**

Carsten forklarer at målsætninger og alt grundarbejdet er på plads. Der skal findes ca 450.000 kr- 500.000 før projektet igangsættes og total budget er 750.000 kr. Brug af banen vil komme til at koste 30 kr. per person mod time betaling. Der bliver elektronisk booking med adgang til bad og lign. i NSG’s omklædningsfacilteter. Der er søgt byggetilladelse som ligger til godkendelse ved kommunen og vil skulle i nabohøring. Næste møde padlestyregruppen er den 18. januar.

**- Mountainbikebane**

Konsulent Christoffer fra DGI skal til eksamen i sporbyggeri og forventer at kunne tage MTB-banen i Nørre Snede med som eksamensopgave og på den måde hjælpe os med projektet. Der kan etableres et handikap spor. Det giver mening hvis MTB-banen kommer under en forening, der i forvejen er medlem af DGI, da det derfor er nemmere at søge penge fra dem og ligeledes følger der forsikring med i pakken.

**- Hundeskov**

Brugsaftale er lavet og skal sendes til skovejer for godkendelse. Ellers er man klar til at starte projektet.

**- Ny gavlkunst og bannerudstilling**

Hans Jørgen beretter at der skal holdes møde med kommunens kulturkonsulent og kunstudvalg om ny gavlkunst i 2023 ved Torvet. Endvidere fortsætter bannerkunsten også i år, nok med genbrug af Hærvejstemaet, som der var stor begejstring for i 2022.

**- Dato for næste møde**

11. april 2023 (på shelterpladsen)

#nyhed

#lokalinfo