**I har ideerne – vi har pengene – Borgerbudgettering version 2**

20. oktober 2022 kl. 15:47

Vi skal til det igen og gentager succesen **onsdag, den 26. oktober kl. 19.00 i Hallen**

**I har ideerne – vi har pengene – Borgerbudgettering version 2**

I foråret fordelte borgerne 150.000 kr. til 7 forskellige projekter, hvoraf de fleste er gennemført.

Nu gennemfører vi Borgerbudgettering version 2, og vi har igen 150.000 kr. i en pulje fra kommunen.

Hvad skal pengene bruges til……

- noget "vildt"

- et opholdssted(en container måske) til de unge

- et gavlmaleri mere

- en koncert

- et kunstværk

- eller noget helt andet, som du gerne vil byde ind med

Alle borgere får mulighed for at involvere sig, komme med projektforslag og deltage i afstemningen om, hvilke projekter, der skal gennemføres i byen.

Borgerne gennemfører selv de bevilgede projekter.

Det kaldes borgerbudgettering, som gennemføres for anden gang.

Vi gør det sådan:

- Den 26. oktober kl. 19.00 i Hallen inviteres alle borgere til orientering om projektet og en gang idefitness.

- Den 30. november præsenteres forslagene fra borgerne

- Afstemning om projektforslagene af alle fremmødte borgere

- Lokalrådet bevilliger pengene efter borgernes prioriteringer, så langt de rækker

- Projekterne gennemføres af de involverede borgere

Vi glæder os til at se jer.

Nørre Snede Lokalråd

#nyhed