Projekter

Nørre Snede lokalråd har en del, hvad vi kalder daglig driftsopgaver.

Lokalraad 1

Det er blandt andet vedligeholdelse af tarzanbanen og indre og ydre hjertesti.

Vedligeholdelsen får lokalrådet betaling for fra kommunen, betalingen går det andre ting i Nørre Snede, det kunne være arrangementer, borde- og bænkesæt osv.

Nogle driftsopgaver er delt ud på foreningslivet, så går honereringen til dem.

Nørre Snede lokalråd arbejder selvfølgelig også på nye ting, her er en opremsning af tingene:

Hvis du har ønsker til hvad lokalrådet skal arbejde på, så kontakt os vi er her for hele 8766.