**Vi har pengene – I har ideerne**

21. april 2022 kl. 22:27

Borgerbudetteringen er i fuld gang, og nogle borgere har allerede indsendt projekter.

**Vi har pengene – I har ideerne**

Du kan sagtens nå at være med endnu.

**Alle borgere **har mulighed for at involvere sig, komme med projektforslag og deltage i afstemningen om, hvilke projekter, der skal gennemføres i byen.

**Retningslinier for projektdeltagelse**

•Borger i 8766

•Det skal være en fællesskaber

•Tilgængelig for alle

•Kan være en ting

•Arrangement – koncert, kunstudstilling, gadeteater…

•Alle fra og med 7. klasse kan deltage

•Max for tildeling i 1. runde 150.000 kr. til alle projekter

•Max 50.000 kr. til et projekt

•150.000 kr. igen til efteråret

•**Lav det sådan – max. 1 A4 side**

•Projektnavn

•Ide og beskrivelse

•Evt. tegning

•Budget og økonomi

•Ansvarlige personer

Sendes til mail@ns-lokalraad.dk senest den 20. maj

Alle projekter præsenteres på et borgermøde den 24. maj kl. 19.30 i Hallen, og alle fremmødte borgere stemmer om de indsendte ideer. Herefter gennemføres projekterne.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Nørre Snede Lokalråd

#nyhed