Vi har 100.000 kr. i en pulje fra kommunen

11. marts 2022 kl. 10:48

Hvad skal pengene bruges til……

Vi har 100.000 kr. i en pulje fra kommunen

- en bænk langs hjertestien

- et opholdssted(en container måske) til de unge

- insekthoteller

- en flytbar scene

- et kunstværk

- eller noget helt andet, som du gerne vil byde ind med

Alle borgere får mulighed for at involvere sig, komme med projektforslag og deltage i afstemningen om, hvilke projekter, der skal gennemføres i byen. Borgerne gennemfører selv de bevilgede projekter.

Det kaldes borgerbudgettering, som er et nyt tiltag.

Vi gør det sådan:

Den 5. april kl. 19.00 i Hallen inviteres alle borgere til orientering om projektet og en gang idefitness.

- Nyt møde hvor forslagene præsenteres

- Afstemning om projektforslagene af alle fremmødte borgere

- Lokalrådet bevilliger pengene efter borgernes prioriteringer, så langt de rækker

- Projekterne gennemføres af de involverede borgere

Vi glæder os til at se jer.

Nørre Snede Lokalråd

#nyhed