Referat af

15. februar 2022 kl. 20:59

Lokalrådsmøde onsdag, den 09. februar 2022 kl.18.30 i Hallen

Referat af

**Dagsorden**

1. **Nørre Snede som pilotprojekt sprogundervisning ved Lene Møller Fløe, IB kommune: **Vi fik en god orientering om projektet, og vi kunne henvise til flere organisationer samt privatpersoner som måske var interesseret i at køre med projektet her i Nørre Snede området, da vi har rigtig mange udlændinge som er bosiddende her.

2. **Godkendelse af dagsorden:** Ok

3. **Tjek og godkendelse af referat:** Ok

4. **Hærvejsbyen 2023: **Mette gav et fyldig referat fra styregruppens seneste møde. Der har været møde med Nordea Fonden. Referaterne kommer til at ligge på noerresnede.dk i sin fulde længde, så snart hjemmesiden bliver klargjort til det.

Hans Jørgen orienterede om Skovbyen. Møde i marts med kommunen.

5. **noerresnede.dk: **Hans Jørgen** **råber lidt på hjælp til at dele opslagene på FB siden Hærvejsbyen – lige til at gå til. Når vi deler tingene der, kommer det automatisk over på Hjemmesiden og den skal leve hele tiden, så det er en fælles opgave

Dersom Martin Rud er stoppet som konsulent, har vi erhvervet os med en datamatiker her fra byen, som nu kikker på opgaverne med vedlighold af vores hjemmeside, og om han vil påtage sig opgaven.

6. **Frivillig børs til Nørre Snede i oktober:** Der blev holdt møde d. 09.02. hvor vi undersøgte sted samt dato for afholdelse, det bliver i oktober 2022, næste møde i maj, hvor vi håber at komme lidt længere med projektet. Se på hjemmesiden frivilligbørs.dk fra de sidste år.

7. **Borgerbudgettering: **Mette har lavet et oplæg til borgerne, hvor der kan indgives ønsker til hvad vi kan bruge de kr. 100.000,- som Nørre Snede har fået tildelt som skal være til gavn for hele 8766. Der indkaldes til borgermøde i april. Datoen skal koordineres med Mette Vilbrad, Hans Jørgen tager kontakt.

8. **Status på opgaver**

· **Infohytten: **Gitte tager kontakt til Erik Steffensen,

· **Bosætning: **Der bliver lavet en lille film med drone over byen, når vejret tillader det, Karsten Står som tovholder. Speciel fokus på nye tilflyttere.

· **Byvedligehold:** Stole og cykler skal ud inden påske.

· **Affaldsindsamling:** Vi aflyser den fra dansk Naturforening, da vi har fået henvendelser fra flere ”gåfolk” som gerne vil samle affald i løbet af hele året, og vi har også fået inddraget skolen og børnehaven. Det bliver taget op igen til næste år.

· **Hvis du boede her…: **Hans Jørgen bestiller et nyt skilt og sender regningen videre til rette vedkommende.

· **Bannerkunst:** Der afholdes møde d. 10.02. med kunstnerne, hvor det bliver orienteret om temaet for 2022, som kommer til at hedde Hærvejen og verdensmålene.

· **Gavlkunst:** Projektet gennemføres fra d. 16. april og slutter med fernisering d. 07. maj kl 10.30.

9. **Vedtægtsændringer – **fra 7 til min. 4 bestyrelsesmedlemmer i lokalrådet, tages op til Generalforsamlingen i september

10. **Orientering fra kommunale politiske udvalg: **Udvalg blev fordelt så vi kan holde os orienteret om hvad der sker i de forskellige udvalg.

· **Hans Jørgen: **Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget

· **Anne Marie: **Sundheds- og Ældreudvalget

· **Mette:** Udvikling og Erhvervsudvalget

· **Britta & Gitte:** Børn, Kultur og fritidsudvalget

· **Hans Jørgen:** Økonomi-Planudvalget

· **Hans Jørgen: **Arbejds,-psykiatri og handicapudvalget.

11. **Orienteringssager med beslutning**

· Møde med de andre lokalråd i gammel NS-kommune: Hans Jørgen orienterede

· Kulturkonsulent Carsten Jensen har en stor stak brandmands- og -bilsplakater, som vi ønsker udstillet et sted i byen. Mette orienterede.

· Træerne ved Skovdalen, grønne nabofællesskaber m.m. – konstruktivt møde med Dorte Overgaard fra kommunen: Hans Jørgen orienterede

· Økonomi Kr. 39.069,06

12. **Evt.**

**Næste møde **09.03.2022 i Hallen.

Referent Britta Sørensen

Billede: Hærvejsbyen malet af Linda Bang Hansen...

#nyhed