Nu skal det afgøres…..og du kan have den afgørende stemme.

21. maj 2022 kl. 12:49

Tirsdag, en 24. maj kl. 19.00 i Nørre Snede Hallen kan alle borgere fra 7. klasse i 8766 deltage i afstemningen om, hvilke projekter, der skal gennemføres i borgerbudgetteringen.

Nu skal det afgøres…..og du kan have den afgørende stemme.

Vi har fået 8 forslag ind, der løber op i 251.000 kr., og der er 150.000 at dele ud af.

Det er de fremmødte borgere, der afgør hvilke projekter, der får tildelt pengene.

Dagsordenen ser sådan ud:

1. velkommen og introduktion

2. forslagsstillerne præsenterer deres ideer med begejstring og humør - vi har lyskanon hvis der bliver brug for det

3. stemmesedler udleveres og borgerne stemmer - der SKAL stemmes på 3 projekter

4. stemmerne tælles op og afgørelsen forkyndes

5. kort orientering om næste projekt i efteråret, hvor der igen er 150.000 kr. at lave projekter for

6. tak for i aften og på gensyn

Vinderprojekterne gennemføres af forslagsstillerne og forventes afsluttet inden årets udgang.

På gensyn og venlig hilsen

Nørre Snede Lokalråd

#nyhed