Det nye lokalråd har haft sit første møde. Opgave- og rolletildeling kan ses ...

20. oktober 2022 kl. 16:05

Lokalrådsmøde torsdag, d.6. oktober 2022 – referat

Det nye lokalråd har haft sit første møde. Opgave- og rolletildeling kan ses ...

- Deltagende: Hans Jørgen Jensen, Mette Lyneborg Mortensen, Karsten Jensen, Kristina WeisChristensen, Simon Østergaard Starcke, Anders Bak og Peter Hoxcer Nielsen

1. Godkendelse af dagsorden:

OK

2. Tjek og godkendelse af referat:

Intet referat til godkendelse, hurtigt videre

3. Konstituering af lokalråd:

Rådet konstituerede sig som følger:

Formand: Hans Jørgen Jensen

Næstformand: Mette Lyneborg Mortensen

Kasserer: Kristina Weis Christensen

Sekretær: Peter Hoxcer Nielsen

Menige medlemmer: Anders Bak, Simon Østergaard Starcke, Karsten Lynge Jensen

4. Status på opgaver (nye opgaver):

Hjemmeside noerresnede.dk, der arbejdes på at få siden op at køre med udgangspunkt i Facebook.

5. Status på opgaver (daglig drift):

Bænke ved kildesøen: Simon tjekker standen af bænkene og vurderer hvornår de skal males/olieres igen.

Byvedligeholdelse, indsamling af gule stole, skraldespande, flag m.v.: Det kører, der et godt hold bestående af Niels Peter, Rune Elmquist og Erik Thuesen der tager sig af disse opgaver. Kristina holder kontakt med dem og sikrer at de har hvad de skal bruge til dette, affaldssække o.lign.

Legeplads:/Tarzanbane: Anders holder øje med standen på redskaberne på legeplads og tarzanbane og kontakter kommunen for vedligehold i fald det findes påkrævet.

Affaldsindsamling: Det blev besluttet, at vi fremadrettet følger Danmarks Naturfredningsforening og afholder en årlig indsamlingsdag. Næste gang bliver i uge 12 – 2023. Peter er tovholder på projektet.

Cyklerne: Det blev drøftet hvorvidt cyklerne fortsat skulle være en del af bybilledet. Det var der enighed om at de skulle, Karsten kontrollerer standen på dem og udskifter hvis han finder det nødvendigt.

Bannerkunst og kunstuge: pga. valgudskrivelsen blev det besluttet at nedtage bannerne, Karsten og Simon påtog sig opgaven.

6. Hærvejsbyen 2023: Der er møde med styregruppen 10. oktober, hvor der følges op på hvor langt de forskellige projekter er. Det bemærkes af der 3. oktober blev afholdt fællesmøde vedrørende Vandtårnet hvor alle interesserede borgere fik mulighed for at komme med input.

Der var stor opbakning og der kom mange fine forslag på bordet. Visit Herning har bevilget DKK 29.000,- til udformning af et visionsskriv for Hærvejstårnet, som Bjørn Kassøe er blevet bestilt til at udforme.

Multibanen har udfordringer med underlaget, der er i samarbejde med skolen blevet fundet penge til at få det udskiftet. Der er rejst penge igennem Nordeafonden til etablering af shelters omkring byen, der afventes nu kommunale godkendelser.

De grønne nabofællesskaber og skolen går i weekenden i uge 40 i gang med at etablere den første af 2 mikroskove.

7. Indstilling til landsbyprisen:

Der blev informeret om at fristen er 1. februar. Det tages op på næste møde hvad der skal gøres.

8. Borgerbudgettering:

Eventyrappen – der er indvielse 22/10 kl. 1100 ved klubhuset

Scene i Æblehaven – Karsten har lavet en solid konstruktion, der er klar til brug

Insekthoteller – Også her har Karsten været kreativ, der mangler dog noget fyld i hotellerne, der bliver lagt op på Facebook at borgere er velkomne til at hjælpe med at fylde dem. TV-skærm – der er blevet indkøbt en TV-skærm der fungerer som måltavle ved hjemmekampe på Nørre Snede Stadion. Multibanen er blevet etableret ved skolen.

Lokalrådet har fået sat bænke op omkring byen.

Næste runde borgerbudgettering løber af stablen 26/10.

9. Frivillig børs:

Frivillig børs i Nørre Snede Hallen er veloverstået. Det var et flot arrangement som høstede stor anerkendelse fra deltagerne.

10. Bevæg dig for livet:

Endnu et fremragende udført arrangement med rigtig flot deltagelse fra byens borgere.

Desværre manglede vi lige det sidste for at tage 1.pladsen, men det blev en flot andenplads med 1567 km. Vi satser stærkt på at tage sejren næste år. Checken på dkk 3000,- er give videre til Nørre Snede Skoles støtteforening der påtænker at benytte pengene til hinkeruder i skolegården.

11. Affaldsindsamling : Forsøget med flere indsamlinger i løbet af året viste sig ikke at være en succes. Vi går tilbage til en årlig indsamling som nævnt under punkt 5.

12. Orientering fra kommunale politiske udvalg:

Det nye lokalråd fordelte opgaverne i forhold til at følge op på om der sker nyt der vedrører Nørre Snede,

13. Orienteringssager med beslutning:

Der er lokalrådsmøde i gammel Nørre Snede Kommune 24/10 i Ejstrupholm. Hans Jørgen og Anders deltager.

Referent Peter Hoxcer Nielsen

#nyhed