Byrådet vil planlægge for i alt 500 hektar arealer, der kan bruges til store s...

20. oktober 2021 kl. 15:30

20 okt. 2021 kl. 07:57

Byrådet vil planlægge for i alt 500 hektar arealer, der kan bruges til store s...

Peter Hald peha@hsfo.dk

Ikast/Brande: Solcelle-teknologien, hvor solens stråler omdannes til elektricitet, er på vej frem. Flere og flere solcelleparker ser dagens lys, men meningerne er delte. De fleste vil gerne have "grøn" og klimavenlig strøm, men omvendt er langtfra alle begejstrede for at blive naboer til et solcelle-anlæg, fordi anlæggene har et industrielt udseende og ikke pynter i et landskab.

I Ikast-Brande Kommuneplan er der endnu ikke udlagt arealer i det åbne land, hvor man kan placere store solcelleanlæg. Men nu begynder planlægningen så småt. Byrådet vil nu planlægge for i alt 500 hektar arealer, der kan bruges til store solcelleanlæg.

Derfor har kommunen netop taget hul på en offentlig høring, hvor for eksempel lokalråd, landsbylaug, lodsejere, interesseorganisationer og projektudviklere bliver spurgt om deres mening. Høringen varer frem til fredag 12. november.

Derefter begynder den politiske proces, og i begyndelsen af 2022 vil kommunen sandsynligvis få en stribe projektansøgninger, som derefter bliver vurderet - og herefter følger de sædvanlige processer med lokalplaner, miljøhøringer med mere.

Byrådet vil ikke selv udpege arealer, men i stedet kan projektudviklere søge om at få planlagt for i alt fem projekter. Nemlig et projekt under 200 hektar, to projekter under 100 hektar og to projekter under 50 hektar.

En fodboldbane fylder 0,7 hektar, så for eksempel et solcelleanlæg på 50 hektar vil rundt regnet svare til 71 fodboldbaner, og et anlæg på 200 hektar vil fylde næsten 286 fodboldbaner.

Nogle landskaber beskyttes

Det er ikke alle steder, at man kan få lov til at placere et solcelleanlæg. I fredede områder, §3 områder, fredskov, ved sø- og åbeskyttelseslinjer og fortidsmindebeskyttelseslinjer, Natura 2000 områder, bevaringsværdige landskaber, bevaringsværdige kulturmiljøer samt by- og sommerhuszoner kan det ikke lade sig gøre. Disse områder er udpeget med rødt i et kort, der kan ses på kommunens hjemmeside.

Områder skraveret med rødt er såkaldte negativzoner, hvor opstilling af solcelleanlæg ikke er en mulighed, mens de grønne områder er neutralzoner, hvor der skal foretages en individuel vurdering. Der er tale om et udkast, som ikke er politisk godkendt endnu.

På kortet er der også udpeget grønne vurderingszoner, men det betyder ikke nødvendigvis, at der uden videre kan gives tilladelse til solcelleanlæg her. Der vil være områder ved skovbyggelinjer og kirker, steder med geologiske værdier eller arealer, hvor afskærmende beplantning har begrænset eller ingen effekt, eller hvor der er spredningsveje for dyr og planter, og her skal det tages op til nærmere vurdering, om det kan lade sig gøre med solcelleanlæg.

- Vi har ikke udpeget nogle områder endnu, og intet er besluttet, understreger borgmester Ib Lauritsen (V).

Han forudser en livlig debat, da det kan være svært at udpege områderne:

- Mange vil gerne have CO2-neutral energi, men det er nok ikke alle, der har lyst til at blive naboer til et solcelleanlæg. Og jeg har det da også sådan selv, at jeg betragter solcelleanlæg som meget indgribende i et landskab, så vi skal være omhyggelige, siger Ib Lauritsen.

Han påpeger i øvrigt, at nogle steder kan solcelleanlæg være multifunktionelle - det vil sige, at arealerne mellem panelerne for eksempel kan bruges til fårehold eller dyrkning af græs.

Flere interesserede

Der er næppe tvivl om, at der vil komme flere projektforslag. Ifølge formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg, Henrik Engedahl (V) er der allerede flere projektudviklere, der har henvendt sig til kommunen for at få lov til at bygge solcelleanlæg.

- Derfor har vi også en forventning om, at der vil være nogen, der byder ind med forslag. Flere har givet udtryk for, at de er interesserede i at søge. Det er både jordejere og udviklingsfirmaer, og der er en hel stribe - jeg vil anslå, at der kommer bud for det dobbelte af de 500 hektar, vi lægger op til, så der vil opstå en reel konkurrence. Men endnu er der ingen konkrete projekter i spil, ligesom der heller ikke er udpeget nogle adresser på nuværende tidspunkt, siger udvalgsformanden.

Flere har givet udtryk for, at de er interesserede i at søge om at få lov til at bygge solcelleanlæg, fortæller Henrik Engedahl (V), formand for teknik- og miljøudvalget i Ikast-Brande Kommune. Arkivfoto: Peter Hald

- Nu sendes planen i høring, og så får vi at vide, om det er en god måde at gøre det på - om det er de rigtige kriterier, og om arealerne er for store eller små, siger Engedahl.

- Vi skal bruge grøn strøm, og vi skal bruge rigtig meget strøm i fremtiden, så vi får brug for solcelleanlæg. Men vi skal bruge den tid, der er nødvendig, for at gøre det på den rigtige måde, så ingen føler sig trådt over tæerne, understreger Henrik Engedahl, der tilføjer, at solcelleanlæg på 500 hektar vil svare til 0,7 procent af kommunens samlede areal.

#nyhed